Project Belfeld – Van Nieuwpoort

Dit project is gelegen in het hoogterras van de Maas tegen de Duitse grens ten zuiden van Venlo. Het project is de schakel tussen de voormalige groeve Maalbeek aan de zuidzijde en de noordelijk gelegen groeves Tegelen en Holtmühle. De groeves in het hoogterras zijn in het verleden ontwikkeld voor de winning van de Tegelenklei. Deze klei wordt verwerkt tot dakpannen in een lokale dakpannenfabriek van Wienerberger. Naast de winning van klei wordt ook zand en in beperkte mate grind gewonnen.

Projectdetails

Looptijd

Tot 2026

Ligging project

Tegen de Duitse grens aan ten zuiden van Venlo

Status

Uitvoeringsfase

Projectleider

Mario Jetten

Plan

Met de realisatie van het project Belfeld wordt aan de oostkant van de groeve een tweede steilrand in het hoogterras aangelegd. Deze steilrand kan gaan fungeren als broedplaats voor oeverzwaluwen en zelfs de ijsvogel. De oeverzwaluwen zijn nu al jaarlijkse bezoekers van het project. Aan de westkant van het project wordt een steile Oehoewand met speciale verblijfplaatsen gerealiseerd. In het tussenliggende gebied wordt voor de oplevering van de groeve een variëteit aan inheemse loofbomen en struiken aangeplant waarbij aan de voet van de oostelijke steilrand een langgerekte waterpartij komt. Deze waterpartij wordt gevoed door oppervlaktewater afkomstig uit het noordelijk gelegen gebied Tegelen en afstromend grondwater uit het oostelijk gelegen hoogterras. En watert af baar de waterpartijen in Maalbeek.

Aandacht voor nieuwe natuur

Door de realisatie van het project Belfeld wordt een impuls gegeven aan de biodiversiteit in het gebied. Het gebied was voor aanvang van de delfstoffenwinning een productiebos met grove den voor voormalige staatsmijnen. Naast het realiseren van nieuwe natuur in het project is buiten het hoogterras 14 ha extra natuur gerealiseerd.

Link project: https://van-nieuwpoort.com/gebiedsontwikkeling/project/bijlandse-waard/