Project Meers Grensmaas – L’Ortye

In de groeve in Meers wordt tot op de dag van vandaag zand en grind gewonnen en veredeld. De winning in Meers door L’Ortye Zand & Grind maakt, sinds 2005, deel uit van het Grensmaas-project. Een groots project voor bescherming tegen hoogwater en natuurontwikkeling door – grotendeels – ondiepe grindwinning.

Link project: https://www.lortye.eu/nl/lortye-zand-en-grind/winlocaties